Birimlerimiz için Projeler

1. ÜNİVERSİTE HASTANESİ

Kamunun düzenlemelerini veri alırsak üniversitemiz hastanesinin göreceli olarak etkin ve verimli çalıştığı söylenemez. Sağlık ekonomisi konusunda uzun süre seminerler veren ve araştırmalar yapan birisi olarak sağlık sektörünün sorunlarını yakından biliyorum. Bununla birlikte, uzmanlık alanları finans ve yönetim ekonomisi olan, etkinlik ve verimlilik konularında birçok akademik yayın yapmış bir akademisyen olarak bir işletmenin nasıl daha etkin ve verimli yönetilebileceğini çok iyi biliyorum. Hastanemiz yönetiminde inanılır, güvenilir ve başarılı olduğu kabul görmüş arkadaşlarımla birlikte çözümler üreterek oldukça yüksek borçları olan hastanemizin borçlarını zaman içinde azaltacak ve hastaneye hizmet veren akademisyenlerimizin ve diğer yardımcı personelimizin döner sermaye gelirlerini arttıracağız. Hastanemiz ile ilgili projelerimizi kısa bir süre sonra paylaşacağız.

 

2. ENSTİTÜLER

 • Daha kaliteli yerli ve yabancı öğrenciler tarafından tercih edilen lisansüstü programlara sahip olmak için adımlar atılacaktır. Bu doğrultuda, anabilim dalı ve enstitü yöneticilerine gerekli destekler verilecektir.
 • Enstitülerde bürokratik süreçleri sadeleştirme olanakları araştırılarak etkinliğin artırılmasına çalışılacaktır.
 • Enstitülerimizin fiziki koşulları iyileştirilecektir.
 • Üniversitemizin uzaktan eğitim konusuna daha fazla eğilmesi gerektiğine inanmaktayım. Uzaktan eğitim programları üretme konusunda anabilim dallarımız özendirilecek ve teşvik edilecektir. Bu doğrultuda, uzaktan eğitimin verilmesi için altyapı yatırımları arttırılacaktır. Bu programlar sayesinde akademisyenlerimize ciddi miktarlarda kaynak yaratmış olacağız.
 • Lisansüstü tezlerden üretilen ve SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelere daha yüksek teşvik ödülü verilme olanakları sağlanacaktır.

 

3. MESLEK YÜKSEKOKULLARI (MYO)

 • Üniversitemiz MYO’larından mezun olan öğrencilerin iş kolları tarafından öncelikli olarak tercih edilebilir hale getirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin staj imkanların artırma ve çeşitlendirme olanaklarını sağlamaya çalışacağız. MYO yönetimlerine ihtiyacı olan destekler verilecektir.
 • MYO’larımızın sürekli gelişen ve yenilenen teknolojileri kullanabilecek ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir konumda olması önemlidir. Bu doğrultuda, bu birimlerde görev yapmakta olan öğretim görevlileri ve öğretim üyelerinin kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm destekler verilecektir.
 • MYO’larımızın teknik programlarının kullandığı laboratuvar eksiklikleri giderilecektir.
 • Yeni gelişen işkolları dikkat alınarak yeni bölümler açılacaktır.

 

4. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 

 • Üniversitemizde altmışa yakın araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Merkezlerin daha üretken olmaları için gerekli tedbirleri almak öncelikli hedefimdir. Merkezler arası işbirliğinin geliştirilmesi teşvik edilecektir.
 • Döner Sermayeli araştırma merkezlerinin kuruluş amacı ve faaliyet konularına uygun gelir getirici faaliyetlerinin arttırılması ve üniversite genelinde çok daha fazla sayıda öğretim üyesinin bu faaliyetlerden yararlanması için, merkez yönetim kurulları ve üniversite bünyesinde kurulacak olan “Döner Sermayeli Merkezler Yönetim ve İş Geliştirme” birimi ortak çalışmalar yapacaklardır. Bu sayede hem hastane dışındaki merkezlerin muhasebat işlemleri tek merkezden yürütülerek etkin insan kaynağı yönetimi sağlanacak hem de döner sermayeli araştırma merkezlerinin gerçek anlamda (araştırma, danışmanlık, eğitim, proje geliştirme gibi) gelir getirici faaliyetlere odaklanmaları sağlanacaktır.
 • DESEM’in eski günlerindeki gibi üretken ve aktif olması için gerekli destek verilecektir.

 

5. FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR

Fakültelerimizin ve Yüksekokullarımızın Rektörlüğe iletecekleri ihtiyaçları ivedilikle dikkate alınarak çözümler üretilecektir. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kurulması planlanan yeni bölümler tümüyle “katılımcı yönetim” ilkeleri doğrultusunda ele alınacaktır. Bununla birlikte, birimleri ziyaretim sırasında öğretim üyelerinin geri bildirimleri doğrultusunda birimlere özel projeler zaman içinde geliştirilecek ve bu sayfada sizlerle paylaşılacaktır.

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bulunduğu Dokuzçeşmeler-Buca Yerleşkesinde katlı otopark, mekan düzenlenmesi ve yeni dersliklerin yapılması önceliklerimiz arasındadır.
 • İşletme Fakültesine ihtiyacı olan dersliklerin yer alacağı ek bir binanın yapılması önceliklerimiz arasındadır.
 • Tınaztepe Yerleşkesinde D.E.Ü Konuk Evi ve tüm fakültelerin kullanabilecekleri 250-300 kişilik Amfi Sınıflar yapılacaktır.
 • Fen Fakültesine yeni bir bina yapılması hedeflerimiz arasındadır. Öncelikle Fakülte laboratuvar alanlarına ve donanımına ilişkin iyileştirmeler  yapılacaktır.
 • Eğitim Fakültesinin bulunduğu yerleşkedeki yapıların güçlendirilmesi, izlasyonlarının yapılması ve dış cephelerinin tarihi dokuyu yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılması önceliklerimiz arasındadır. Drama sınıfı ihtiyacı da giderilecektir. Bununla birlikte, Fakültede bulunan sınıflar eğitimin daha etkin verilmesi için yeniden yapılandırılacaktır. Böylelikle, geleceğin eğitimcilerinin ilköğretim okullarında bulunan sıralara benzer oturma alanlarında eğitim almalarını engellemiş olacağız.