Yönetim Anlayışım

Yönetim anlayışım evrensel üniversite ekosistemini oluşturmak üzerine kurulmuştur. Kendisini evrensel kriterleri sağlamış bir üniversitenin mensubu olarak görmek isteyen tüm akademisyenlerin her türlü görüş, fikir ve önerilerinin ciddi ve samimi olarak dikkate alındığı bir yönetime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yönetim anlayışımın temel prensipleri aşağıda sıralanmıştır.

Adil Yönetim:

 •  Temel özgürlüklere ve evrensel demokratik normlara sahip çıkan ve hukukun üstünlüğüne inanan bir yönetim,
 • Her türlü ayrımcılığı reddeden bir yönetim,

Özgürlükçü, Çoğulcu, Katılımcı ve Saydam Yönetim:

 • Öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerini sağlayacak ortamları yaratacak bir yönetim,
 • Fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümlerde karar süreçlerinde geniş bir katılımı açık tutmaya çalışarak ortak aklın oluşmasını sağlayan bir yönetim,
 • Eleştirilere açık ve onları dikkate alan bir yönetim,
 • Yeniliklere açık ve yaratıcılığı teşvik eden bir yönetim,
 • Üniversite ile ilgili alınan kararların öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrenciler tarafından şeffaf bir şekilde izlenebilirliğini artıracak ortamı oluşturan bir yönetim,

Aidiyet Duygusu:

 • Kurumsal kültürün derinleştirilmesine ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesine önderlik eden bir yönetim,
 • Tüm çalışanlara ve öğrencilere kurumun önemli bir unsuru olduklarını hissettiren bir yönetim,
 • Huzur ortamını oluşturan ve çalışanlarının işine yoğunlaşmasını kolaylaştıran bir yönetim,
 • Emeğe ve insana saygıyı önceleyen yönetim.